Dzień drugi

Dzień drugi – 6 lipca 2014 - Bachledówka
„Trwać w miłującej obecności Boga”
Pan bóg troszczy się i opiekuje się każdym z nas. Zna nasze serce. Panu Bogu zależy bardziej na tym, by być ze mną, niż mnie.
Czym różnimy się od pogan…
Poganin musi zatroszczyć się sam o siebie, a Bóg nam mówi: „nie troszczcie się zbytnio…”
O co mamy się więc zatroszczyć… Jedyną naszą troską powinno być budowanie królestwa Bożego w nas, by Bóg mógł się o nas zatroszczyć .
Żyjąc w obecności Boga i obecnością Boga czynimy nasze życie pełniejszym.