Duchowość wydarzeń

Za kilka dni miał się rozpocząć remont kościoła w Dąbrowie Wielkiej.
Pan Bóg zadecydował inaczej.
W dniu 21 czerwca w godzinach wieczornych "w jednej chwili" został zdmuchnięty dach z plebanii, drewniana stodoła złożyła się jak domek z kart, wielka lipa jak małe ziele zostało wyrwane z korzeniami i "położone" na murze przykościelnym.
Wichura nie spowodowała innych uszkodzeń budynków w parafii w Dąbrowie Wielkiej.

foto na stronie głównej.

Łączmy się w modlitwie za wstawiennictwem św. Józefa o przeprowadzenie remontów plebanii i kościoła

Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.