Publikacja2

Program pielgrzymki

Ogólnopolski adwentowy dzień skupienia
Ruchu Rodzin Nazaretańskich
Jasna Góra, 1 XII 2018

NAWRÓĆ SIĘ I PIERWSZE CZYNY PODEJMIJ (Ap 2, 5)

Pięciolecie powołania Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN
Odnowienie Zawierzenia RRN Matce Bożej

PROGRAM

Sala Papieska
9.00 Zjazd uczestników, zawiązanie wspólnoty
9.30 Konferencja 1
10.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Przygotowanie do odnowienia Aktu oddania RRN Matce Bożej.
11.00 Przejście do Bazyliki

Bazylika
11.30 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Bp. Andrzeja Siemieniewskiego
Odnowienie Aktu oddania RRN Matce Bożej
13.00 Przerwa na posiłek

Sala Papieska
14.00 Świadectwa
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 Konferencja 2
16.00 Ogłoszenia
Błogosławieństwo i rozesłanie