Głos i konferencja ks. Tadeusza Dajczera

      hiroszima_milosierdzie_1.mp3
      hiroszima_milosierdzie_2.mp3