6 września 2014

IMG_0017

 

Życie wewnętrzne jest darem, który mamy rozwijać. Sprzyjają ku tu szczególnie trudne sytuacje. Możemy wówczas poznać siebie, swoją reakcję na upokarzającą sytuację - to może nas rozwijać poprzez odniesienie tej sytuacji jako daru Pana Boga dla nas. Widać tu też przywiązania - to nasze serce jest ulokowane w tym przedmiocie, sytuacji itp. Poprzez to widać co jest w naszych sercach, ku czemu je skłaniamy. Pan Bóg chce byśmy pytali Pana Boga, byśmy Go szukali, abyśmy swoje serce poszerzali. Abyśmy robili miejsce Panu Bogu w swoim sercu.