prąd miłości Bożej

Podczas Mszy Świętej płynie prąd miłości Bożej, w której Syn ofiaruje się Ojcu w Duchu Świętym. Chrześcijanin złączony z Chrystusem uczestniczy w tej miłości i przez nią obejmuje każdą rzeczywistość ziemską, która w ten sposób zostaje uświęcona i oczyszczona, stając się odpowiednią ofiarą dla Ojca. We Mszy Świętej powinno być zakorzenione zwłaszcza apostolstwo. Z niej czerpie ono całą swoją skuteczność, gdyż Odkupienie dokonuje się w czasie przez chrześcijan. „(...) Chrystus przyszedł na ziemię, aby odkupić wszystkich ludzi, ponieważ Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni (7 Tm 2, 4). Nie ma takiej duszy, która by Chrystusa nie interesowała. Nie ma takiej duszy, która by nie interesowała Chrystusa. Każdą odkupił za cenę własnej Krwi (por. 1 P 1, 18-19)’'5. Gdy naśladujemy Pana, żaden człowiek nie może być nam obojętny.

Rozmowy z Bogiem - F.F.Carvajal