5 grudnia – 22 rocznica odejścia o. Andrzeja Buczela do Pana

Ks. A. Buczel5 grudnia - 22 rocznica odejścia o. Andrzeja Buczela do Pana współzałożyciela RRN

Posłuchaj...

dscf4080

 

Psalm 130 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu,