Spowiedź to nie sąd, ale spotkanie z Bogiem, który przebacza i zapomina wszelki grzech człowiekowi proszącemu Go o miłosierdzie....Przede wszystkim Bóg zawsze przebacza! Nie zniechęca się przebaczaniem... – To my zniechęcamy się proszeniem o wybaczenie. Ale On nie...Przebaczy wszystko. Jeśli przyjdziesz skruszony, przebaczy wszystko. Ileż razy nie da ci nawet mówić! Ty zaczynasz prosić o przebaczenie, a On już ci daje odczuć tę radość odpuszczenia, zanim skończysz mówić...

23 I 2015 Papieska Msza poranna w piątek: o spowiedzi jako spotkaniu z Panem