25 – lecie kapłaństwa

Serdecznie zapraszam
wspólnotę RRN
na świętowanie
Jubileuszu 25 –lecia kapłaństwa
w dniu 3 czerwca 2017 r.
do Dąbrowy Wielkiej.

 

 

Program uroczystości:
19.00 Msza święta dziękczynna
20.00 Agapa—spotkanie braterskie
            w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej
21.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
           i Akatyst do Ducha Świętego

Ks Andrzej Stypułkowski

"Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,”