2021-10-09

  „Błogosławieni ci, którzy słuchają”

Trzeba mieć słuch, by to co słyszymy wybrzmiało w naszym życiu, naszym sercu. „Czy my słuchamy…” Błogosławieni czyli szczęśliwi, a więc „szczęśliwi, którzy słuchają.” Słuchamy o różnych sprawach. Nie każda informacja czyni nas szczęśliwymi. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że szczęśliwymi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Lektura duchowa też prowadzi nas do Boga, ważnym jest, byśmy czytając słuchali co Pan Bóg do nas mówi. „to co usłyszysz, to tym żyj i strzeż tego.” Św. Tereska od Dzieciątka Jezus złożyła Akt Oddania Miłości Miłosiernej. Złożenie tego aktu wynikało z otwarcia serca na miłość Pana Boga. Mała Święta na Miłość pragnęła i odpowiadała miłością.