2019-11-30 Jasna Góra

konferencja I

      o. Tadeusz Dajczer

konferencja II

      o. Andrzej Buczel