2017-09-09

Inauguracyjne spotkanie RRN naszej diecezji miało miejsce w parafii Krzyża św. w Łomży w dniu 9 września. W konferencji ksiądz moderator  przypomniał nam i zachęcił do budowania wspólnoty, bo ta oparta jest na miłości, a miłość potrafi przebaczać. Podkreślił, że Pan Bóg chce z nami budować więź miłości. Z naszej strony musi być dyspozycja do przyjęcia drogi jaką wybrał dla nas Pan, drogi, która wiedzie też przez ciemności wiary. Tej drogi możemy uczyć się od Maryi.  Ksiądz zaznaczył, że „…właśnie w tych ciemnościach wiary dokonują się moje najważniejsze wydarzenia w życiu, w których Bóg jest przy mnie najbliżej. To właśnie te ciemności wiary w których ja jestem, ta ciemność, która się wydaje że się chyba nie skończy, nie ustąpi… i właśnie w tych ciemnościach Maryja odpowiedziała - niech będzie tak jak TY chcesz – tak…” Pan Bóg nie informował Maryi o kolejnych wydarzeniach, ON Ją stawiał przed wyborem, a Ona wybierała zgodnie z wolą Pana. Życie zgodne z Bożą wolą to oddanie tych przestrzeni naszego życia Bogu. Małżeństwo, rodzina, powołanie to dar Pana Boga, dar, ale i próba wiary. Kiedy wypowiadamy z wiarą „ przebacz nam jako i my przebaczamy” możemy inaczej spojrzeć na naszych bliskich, na kwestię przebaczenia. Ksiądz zachęcił nas do modlitwy medytacyjnej, gdyż ta uzdalnia do budowania życia wewnętrznego. Pan Bóg dał  nam Maryję i Ją możemy prosić, by to ONA w nas budowała życie wewnętrzne, by ONA w nas kochała. „Maryja trwała w tym wewnętrznym życiu w zjednoczeniu z Bogiem Ojcem i trwa nieustannie do dzisiaj.” Do Niej możemy się uciekać i prosić by ONA mówiła w nas Panu Bogu TAK.

W homilii ksiądz Wojciech mówił, że Bóg nie kocha przepisów, ale kocha nas. Przykazania są nie po to by nas ograniczyć, ale są narzędziem w ręku Boga, byśmy się nie pogubili. Mamy się trzymać tego największego przykazania, przykazania miłości „wszystko jest dla nas i świat i przykazanie i ON, wszystko ma nas chronić”.