12 Listopada 2022

 

Jak rozeznać Wolę Bożą

1 Słuchać co mówi Kościół: dekalog, ks. Proboszcz

2 Słuchać co mówią przełożeni, ale też ich pytać: kierownik duchowy, opiekun grupy, 

  animator, mąż = żona, przełożeni w pracy

3 Wypełniać obowiązki stanu: w rodzinie, w pracy

4 Godzić się na sytuacje, które od nas nie zależą, a w kręgu których znaleźliśmy się