Testament z Krzyża

testament zz krzyża

"Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie."

Z Ewangelii według św. Jana (19, 25-27)
      Akt zawierzenia RRN Matce Bożej 30-11-2013
Więcej informacji na stronie ogólnopolskiej RRN
      03 03 Ścieżka 3